kinderfysiotherapie
Een fysiotherapeut mag zich kinderfysiotherapeut noemen na een erkende aanvullende opleiding van 3 jaar. Daarin wordt kennis verworven over het bewegend functioneren van 0 -16 jarigen. En over aandoeningen en factoren die de ontwikkeling daarvan kunnen beïnvloeden. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen duurt het wat langer of wijkt de ontwikkeling af van het normale. Daar kunnen ze last van hebben, lichamelijk maar ook sociaal.

Signalen bij baby's

passiviteit
lage spierspanning
overstrekken
onrust
asymmetrie
eenzijdig bewegen


Signalen bij kinderen

niet mee kunnen komen met gymnastiek of spel met andere kinderen
vaak vallen
lopen ziet er anders uit
moeite met evenwicht
angst voor bewegen
schrijfproblemen


Werkwijze
Na een intake volgt een motorische observatie en test. De observatie geeft inzicht in het probleem de test meet de mogelijke achterstand. De kinderfysiotherapeut beschikt over testen voor iedere leeftijdsgroep en voor specifieke sensomotorische problemen Om een volledig beeld te krijgen wordt informatie gevraagd aan ouders en eventuele andere betrokkenen. Daarna wordt een behandelplan opgesteld. Soms is een eenmalig advies voldoende. Bij uitgebreidere problematiek duurt de behandeling langer. Er is regelmatig overleg met andere disciplines, huisarts, consultatieburo-arts, leerkracht ea.

Vergoeding
Elk kind onder de 18 jaar valt onder de basis verzekering. Afhankelijk van het probleem is het maximum aantal 18 behandeling en of langer als het een chronische indicatie betreft.